Kokia programos trukmė?

Tai 2020 – 2021 mokslo metai. 2020 m. rugsėjo 1 d. – 2021 m. birželio 30 d. Dalyviai moka už narystę mokymo programoje, kurią sudaro bendri virtualūs užsiėmimai, konsultacijos ir prieiga prie mokymo turinio platformoje. Po šių mokslo metų pratęsus narystę 2021 – 2022 mokslo metams, prasitęs ir dalyvavimas programoje.