Kas yra klasės kelias?

Tai klasės užsiėmimų eiga, kurią platformoje renkasi ir atlieka mokytojas savo klasei. Mokiniai individualiai prisijungimo prie platformos ir galimybės ja naudotis neturi. Klasės mokymosi kelias yra skirtas mokytojui. Čia galima planuoti pamokas bei sekti visos klasės progresą.