Kaip išmoktą turinį pritaikyti pamokose?

Taip, kaip dirbate su mentoriais, galite dirbti ir su mokiniais pamokose: tiek gyvose, tiek nuotolinėse. Turime ir iš anksto parengtą planą pamokoms. Veikia tokia turinio pritaikymo klasėje formulė: SUPRASK + IŠBANDYK = 45 min., KURK = 45 min., tai SUPRASK + IŠBANDYK + KURK = 90 min. Svarbu, kad leistumėte vaikams kurti projektus su įrankiais patiems. Apie išmokto turinio pritaikymo galimybes mokytoja Danguolė Vaitmonienė pasakoja ČIA.