Ar mokymo turinys lankstus ir pritaikomas specialiųjų poreikių turintiems vaikams?

Teachers Lead Tech turinys yra lankstus ir gali būti adaptuojamas specialiųjų poreikių turintiems vaikams. Tai priklauso nuo mokymo dizainerio – mokytojo, paties vaiko galimybių, laiko, skirto paaiškinti ir įvykdyti užduotį. Žinome pavyzdžių, kur pavyko turinį sėkmingai pritaikyti spec. poreikių turintiems vaikams.